تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

 شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست­گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم­گیری­های به‌موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش­بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه‌سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت - جریان طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل، افزایش قیمت مسکن به‌صورت الگوی رشد نمایی تا 1405 را پیش­بینی می‌نماید. با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن به‌صورت نمایی افزایش می­یابد. همچنین قیمت مسکن از تقاضای سرمایه­ای تبعیت می­کند و به‌صورت نمایی افزایش می­یابد. با کنترل تقاضای سرمایه­ای مسکن می­توان نوسانات تقاضای مسکن را کاهش داد که سبب کاهش قیمت مسکن می­شود. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market analysis and forecasting of housing prices in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sepideh HasanGoodarzi 1
  • MohammadReza Armanmehr 2
1 MA of Economics , Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor of Economics, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

dentifying Tehran's housing market plays an important role in policing the country's urban housing sector and helping timely and effective decision-making. This study analyzes the market and forecasts of housing prices up to 1405 in Tehran using the dynamic system method. In this study, a causal model is first developed to study the dynamics of Tehran housing and then a Stock-flow model is designed to simulate a causal model. The model results predict an increase in housing prices by exponential growth pattern up to 1405. As land prices rise, housing prices rise exponentially. Hous-ing prices also follow capital demand and rise exponentially. By controlling capital de-mand for housing, one can reduce fluctuations in housing demand, which reduce hous-ing prices. After validating the model, demand and supply scenarios are designed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing market
  • housing prices
  • system dynamics
  • Iranian economy
  • Inflation