تعداد مقالات: 74
51. رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-134

نرگس شریفی؛ ابراهیم التجائی


52. بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 128-148

سیدسجاد علم‎الهدی؛ مهناز اکبری


55. پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-104

ناصر یارمحمدیان؛ محمد میرزایی؛ مژگان معلمی؛ مجید فاضلی


57. بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-120

یداله دادگر؛ مهدی یزدانی؛ پریسا خوئینی


60. بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-143

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیامک شکوهی فرد؛ فرزاد رحیم زاده


61. ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-148

محدثه سادات هاشمی؛ زهرا نصراللهی؛ سعید بامری


62. اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-159

سیدسجاد علم‌الهدی؛ عبدالعظیم آق آتابای


65. بررسی و مقایسۀ مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-64

سعید خراط‌‌ها


66. آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-127

کاظم یاوری؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


67. بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-140

زهرا عباس زاده تالار پشتی؛ احمد سرلک؛ کامبیز هژبر کیانی


69. مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-134

قهرمان عبدلی؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


70. مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

علی عقیلی مقدم؛ ابراهیم عباسی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


71. آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-180

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور


72. بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-200

حمید لعل خضری؛ ُسعید کریمی پتانلار


73. اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-140

لیلا میرصفیان؛ حسین پیرنجم الدین؛ داریوش نژادانصاری


74. تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-180

زهرا نصراللهی؛ مرضیه اسفندیاری؛ راضیه غلامی