کلیدواژه‌ها = هزینۀ مبادله
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-104

ناصر یارمحمدیان؛ محمد میرزایی؛ مژگان معلمی؛ مجید فاضلی