کلیدواژه‌ها = نظریة انتخاب عمومی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-114

محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بک‌نظر