کلیدواژه‌ها = نظریۀ ارزش. طبقه‌بندی JEL: D46
تعداد مقالات: 1