نویسنده = بهروز نیک آمیز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-131

سیدابراهیم حسینی‎نسب؛ بهروز نیک آمیز